Monguelfo

 

Popis trasy:

Tato okružní trasa má jako výchozí místo Pastorační dům Velehrad ve vesnici San Martino. Ten leží téměř na konci údolí Gsieser Tal s obcemi Welsberg, Pichl a St. Magdalena. Prvními dvěma jmenovanými vede i navržená cyklistická trasa, po jejímž absolvování se dobře seznámíte s okolím PD Velehrad a gsieským údolím. Asi dvě třetiny trasy vedou po asfaltových silnicích, zbylá třetina po lesních pěšinách nebo cestách se štěrkovým povrchem. Protože je orientace po zdejších silničkách a pěšinách velmi nesnadná, doporučuji nahrát soubor s projetou trasou do navigace nebo mít alespoň dobrou mapu. Ne všechny cesty, vyznačené v mapě, jsou ale i ve skutečnosti, a tak se s mapou asi nevyhnete operativním změnám ve vedení trasy.
Ze San Martina se vydáme z kopce po silnici ke kapličce za obcí a odbočíme vpravo. Po kratičkém vystoupání do svahu gsieského údolí odbočíme vlevo a pokračujeme téměř po vrstevnici po jeho úbočí. Až na několik málo krátkých stoupání je následujících 15 kilometrů do Welsbergu (Monguelfa) téměř stále z kopce a po silnicích s minimálním provozem. Ve vesničce Tesido je dobré si všimnout hřbitova u místního kostela. Ten je vybudován na navážce zeminy, protože zdejší vrstva půdy je velmi malá a nestačí pro vykopání hrobu dostatečné hloubky. Samozřejmě není jediný v této části Alp. Před Welsbergem pod sebou v údolí uvidíme zachovalý „dvoudílný“ strážní hrad Welsperg ze 13. století.
Průjezd Welsbergem (Monguelfem) na 15. kilometru je vhodné využít k nákupu nezbytného občerstvení na další cestu, protože je to poslední možnost na dalších 20 kilometrů. Na jednom z náměstí je také tekoucí pitná voda. V městečku jsou i dobře zásobené informace.
Z Welsbergu se vydáme směrem ke hradu Welsperg (foto 04). Tady začne poměrně namáhavé stoupání, kdy na vzdálenosti 10 km vystoupáme z 1080 m.n m. do 1720 m.n m. Kousek za hradem, na úbočí údolí Alta Val Pusteria, se nám naskytnou nádherné výhledy do tohoto údolí východním směrem na kopce u Dobbiaca a západním směrem na vrchol lyžařského střediska Kronplatzu. V této části se pohybujeme po staré římské cestě (Römerweg). Šest kilometrů od hradu Welsperg přijde odbočení doleva do kopce (jinak silnice vede dolů do údolí). To stoupání je docela prudké, nicméně jde o značenou cestu a jedná se o úsek necelého kilometru po lesní pěšině.
Mohla by existovat varianta, kdy krátce po vystoupání serpentin nad hradem, na 19. kilometru, odbočíme prudce doleva (zpět). Na popisovanou trasu by se měla napojit na 25. kilometru. Viz. Trasa 01-35km Monguelfo-varianta.gpx.
Další stoupání je už jen mírné, následuje rovinatá pasáž a po chvíli přijde klesání, které vydrží prakticky až do cíle. V první části sjezdu po šotolinové cestě je i možnost doplnění vody. Na 33. kilometru, již v údolí Gsies, vyjedeme z lesa a napojíme se na asfaltovou silnici do San Martina, kde tato trasa končí.
Kdo by nechtěl absolvovat náročná stoupání na této trase, může se z Welsbergu (Monguelfa) na 15. kilometru vrátit po druhé straně gsieského údolí podle popisu trasy na Passo Stalle a celková délka pak bude 28 kilometrů.
Souhrnné informace
Délka: 35 km
Doba na projetí: 6,5 hod
Nejnižší místo: 1080 m.n m
Nejvyšší místo: 1724 m.n m.