Pravidla pro cestování do Itálie a pobytu v PD Velehrad

Test

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří skutečností:

  • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky, po třetí dávce je platnost okamžitá; pro využití SLUŽEB V ITÁLII platí nově již 15 dní po 1. dávce vakcinace, u těch, co prodělali covid-19 v posledních 180 dnech, pak ihned po vakcinaci),
  • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
  • negativní PCR (ne starší jak 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin).

Pozor! Od 1. 2. 2022 došlo ke zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců, možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce.

Jsou prováděny namátkové testy na některých hraničních přechodech – při pozitivním výsledku povinná karanténa 10 dní ve státem určeném hotelu (některé pojistky, např. ERV Optimal Extra+, vám tyto náklady částečně uhradí).

Děti do věku 6 let test mít nemusí. Děti od 6 a více let musí mít negativní test nebo EU certifikát. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou. Důležité je i to, že se musí jednat o rodiče, nikoliv o prarodiče nebo jen o doprovázejícího dospělého (např. učitel…). Nejde-li o rodiče, musí být jejich zástupci vybaveni plnou mocí k péči o dítě.

SLUŽBY V ITÁLII: v Itálii nemusí pro SLUŽBY předkládat doklad o očkování/prodělání děti do 12 let. Nad 12 let jej musí předkládat. Tedy neočkované děti 12–18 let, jež neprodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, se sice do Itálie na výjimku viz výše mohou s rodiči dostat, ale nemohou se tam ubytovat ani si koupit skipas.

Od 5. 2. 2022 vstoupily v platnost následující změny pro cestující s platným EU certifikátem (očkování/uzdravení) starším 6 měsíců:

Cestující s platným EU certifikátem o očkování/uzdravení starším 6 měsíců mají nově přístup ke všem službám v Itálii za předpokladu, že se prokáží negativním antigenním (platnost 48 hodin) nebo PCR testem (platnost 72 hodin). Jedná se např. o ubytování v hotelu, stravování v restauracích, využívání vleků, návštěvy muzeí atp. Testy nejsou vyžadovány, pokud po zakončení očkovacího cyklu osoba prodělala covid-19. Pokud byla osoba očkována látkou neuznávanou lékařskou agenturou EMA, výše uvedené neplatí.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). dPLF musí být vyplněn před odbavením na let, číslo sedadla lze editovat později. Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem dPLF ve formátu PDF individuálním QR kódem, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (elektronicky nebo vytištěný v PDF). Formulář doporučujeme vyplnit nejpozději den před odletem.
Nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

Vzor vyplnění formuláře.

Převzato z: https://covidinfo.dertouristik.cz/italie

Cesta zpět do ČR

Bez omezení – pokud cestujete vlastní dopravou (autem).

Aktuální informace se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR:

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Itálie a návratu do ČR | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

Podmínky pro ubytování v PD Velehrad

–        Podmínky pro ubytování se odvíjí dle aktuálního nařízení místních úřadů. Viz výše.

–        Jsme povinni při vstupu do PD  Velehrad kontrolovat platnost EU Certifikátu/ Green Pass (v digitální či papírové podobě). Bez něj není možné hosty ubytovat.