Mějme oči upřeny na Ježíše, od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“ (Žid 12,2)

„Co sledujeme, to nás utváří, v to se uvnitř proměňujeme. A směřujeme ke spatřenému.“ H. Spaemann

Jsme povoláni nechat se oslovit Boží láskou a pokorně vstoupit do jejího silového pole.
Zkušenost lásky je v lidském životě rozhodující.

Následující texty chtějí být skromnou pomocí v hledání a objevování našeho Pána Ježíše Krista, který každého člověka zve k jeho následování.

On je Cesta, Pravda a Život. Zda bude i naší Cestou, Pravdou a Životem záleží na svobodném rozhodnutí každého z nás.

milujtese