– Lectio divina: PDF a DOC
– Desatero ukazatelů lidských cest – deset velkých svobod člověka: PDF a DOC
– Podněty k zamyšlení: PDF a DOC
– Svědectví konvertity: PDF a DOC
– Přijetí a dávání: PDF a DOC