Pastoralzentrum Velehrad
Lahn 6
St. Martin/Gsies (BZ)
I-39030
ITALIEN

Loading map...

Loading

Mobil: 00420731325771
Pokud se Vám nepodaří dovolat, napište sms, nebo volejte přes WhatsApp.

E-mail: pdvelehrad@ado.cz
Internet: https://pdvelehrad.cz

Bankovní spojení pro zaslání darů v Kč je:

Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
Č. ú. 1804793389/0800
VS 2023
Do zprávy pro příjemce napište DAR pro PD Velehrad.

Bankovní spojení pro zaslání darů v EUR je:

Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
Č. ú. 1880232233/0800
VS 2023
IBAN CZ37 0800 0000 0018 8023 2233
BIC: GIBACZPX
Do zprávy pro příjemce napište DAR pro PD Velehrad.

Bankovní spojení pro zaslání darů v EUR na účet v Itálii je:

Pastoralzentrum Velehrad
Raiffeisen Bank, Monguelfo-Casies-Tesido Soc.coop., FILIALE CASIES
Kontonummer: 000301210831
IBAN: IT 56 B 08148 59070 000301210831
SWIFT-BIC: RZSBIT21052

Do zprávy pro příjemce napište GELDZUWENDUNG – DAR Velehrad.

Zároveň vás prosíme o uvedení adresy, na kterou chcete zaslat potvrzení o daru, případně se přímo domluvte s paní účetní Irenou Řihákovou, mobil: 00420737269636, e-mail: ucetni.aks@ado.cz

Jsme vděční za podporu duchovní, finanční i hmotnou.

Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbě. Každé pondělí je za všechny sloužena mše svatá v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

Za Vaše dary děkujeme.