Zaměření domu

 

Dům slouží k rekreačně-pastoračním pobytům pro seminaristy, kněze, zasvěcené osoby, farnosti, rodiny, mládež a další společenství, se zaměřením pro rozlišování a rozvíjení svého křesťanského povolání, zvláštěu mladých lidí. Je otevřen všem lidem dobré vůle.

Duchovní nabídka vychází z požadavků a potřeb jednotlivých skupin. Je dobré, když skupinu doprovází vlastní kněz a sám ji vede. V domě je ubytovaným s nabídkou duchovní služby k dispozici rovněž katolický kněz – ředitel domu se spolupracovníky.

Nabízíme:

– Slavení mše svaté, adoraci, svátost smíření.

– Osobní rozhovory s knězem, besedy s duchovně zaměřenými tématy.
– Duchovní obnovy (např. jednodenní.
– Zajímavé filmy, knihy, aj.

Poznámka:

Víru předkládáme, ale nevnucujeme, respektujeme svobodu vyznání a svědomí ubytovaných. Ti, kteří dar víry nemají, mohou v našem domě nahlédnout do tajemství víry v Boha a společenství křesťanů. Duchovní program je dobrovolný.