Skip to main content

Historie

Jak se ocitl Velehrad v Dolomitech

1936 - 1968

Z kasárny dům pro mládež

Bývalá kasárna finanční stráže postavená v roce 1936 nechal zakoupit v roce 1968 kardinál Josef Beran pro potřeby české exilové mládeže. Do roku 2006 byl dům majetkem Českého náboženského střediska Velehrad (právnický subjekt zaregistrovaný v Itálii, umožňující duchovní činnost v době totality, existující dodnes, jehož členy jsou především čeští kněží působící v zahraničí).

1975 - 2006

Saleziáni prvními kněžími

O dům se nejprve starali kněží pověření Českým náboženským střediskem a od roku 1975 byla péče o dům svěřena salesiánům. Prvním ředitelem domu byl P. Miloslav Hronek, který je také v St. Martinu pohřben. Dále zde působili: P. Jan Horák, P. Jaroslav Poláček, P. Jiří Kopic a P. Alois Frydrych.

2007 až současnost

Dnešní zaměření domu

V roce 2006 vedení České provincie salesiánů došlo k závěru, že už není schopno personálně zajistit dva domy Velehrad v Itálii (jeden se nachází ještě v Římě). České náboženské středisko po předložení projektu „Pastorační dům Velehrad“, schváleného olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, se rozhodlo od roku 2007 předat dům do správy Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Kněží, kteří se zasadili o udržení domu

Kněží, kteří se angažovali při převzetí zodpovědnosti za správu domu byli: P. Vojtěch Šíma (tehdejší rektor AKS), biskup P. Josef Nuzík (tehdejší vicerektor AKS), Petr Gatnar (tehdejší sekretář arcibiskupa) a P. Jiří Kopřiva.

Zde, v pastoračním domě Velehrad, se v době totality scházeli pod vedením kněží salesiánů naši krajané, kterým politický režim nedovolil návrat do vlasti, aby zde zakusili svůj domov a posilnili se ve víře v obtížných chvílích života. Nyní je tento dům ve správě Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Je našim společným přáním, aby přicházející rekreanti nejen obdivovali tajemství krásy Dolomitů a zdejší přírody, ale měli také možnost se ztišit a objevit v sobě krásu vnitřního člověka a blízkost Ježíše Krista. V kněžském semináři se modlíme a slavíme Eucharistii za hledající i za ty, kdo objevuji krásu evangelia.
Jménem celého společenství kněžského semináře jak jednotlivcům, tak rodinám naší vlasti žehná.

Pavel StuškaRektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci