Skip to main content

Zaměření domu

Místo setkávání

Dům je místem setkávání

Duchovní nabídka vychází z požadavků a potřeb jednotlivých skupin. Je dobré, když skupinu doprovází vlastní kněz a sám ji vede. V domě je ubytovaným s nabídkou duchovní služby k dispozici rovněž katolický kněz, ředitel domu, a jeho spolupracovníci.

Dům slouží k rekreačně-pastoračním pobytům pro seminaristy, kněze, zasvěcené osoby, farnosti, rodiny, mládež a další společenství, se zaměřením pro rozlišování a rozvíjení svého křesťanského povolání, zvláště u mladých lidí. Je otevřen všem lidem dobré vůle.

Nabízíme

  • slavení mše svaté, adoraci, svátost smíření
  • osobní rozhovory s knězem
  • besedy s duchovně zaměřenými tématy
  • duchovní obnovy
Víru předkládáme, ale nevnucujeme, respektujeme svobodu vyznání a svědomí ubytovaných. Ti, kteří dar víry nemají, mohou v našem domě nahlédnout do tajemství víry v Boha a společenství křesťanů. Duchovní program je dobrovolný.